Aktinisk Keratose

Aktinisk keratose, også kjent som solkeratose, er små, ru flekker som ofte oppstår på hud som har vært eksponert for solen. Tilstanden er mest vanlig hos eldre mennesker og de med lys hud.

Hva er aktinisk keratose?

Aktinisk keratose kjennetegnes ved små, lyserøde eller gulaktige flekker på huden. Disse flekkene er vanligst på hodet, i nakken, på overarmene eller hendene. De kan klø, men det er ikke alltid tilfelle.

Årsaker og risikofaktorer

Sol eksponering er den primære risikofaktoren for å utvikle aktinisk keratose. Andre risikofaktorer inkluderer alder, da tilstanden er mest vanlig hos personer over 50 år.

Diagnostisering

Hvis du mistenker at du har aktinisk keratose, er det viktig å konsultere fastlegen. Ved Majorstuen Medisinske kan du bestille time for å få en grundig vurdering og eventuelt biopsi.

Behandlingsalternativer

Behandling er generelt effektiv, men det er viktig å ta forebyggende tiltak for å unngå tilbakefall. Dette inkluderer beskyttelse mot solen og regelmessige hudsjekker.

Aktinisk keratose og kreft

Selv om aktinisk keratose sjelden utvikler seg til kreft, er det viktig å ta tilstanden på alvor. Rundt 60% av all plateepitelkreft stammer fra aktinisk keratose, så tidlig diagnose og behandling er nøkkelen til å forhindre komplikasjoner.

For mer informasjon om aktinisk keratose og behandlingsalternativene som er tilgjengelige hos Majorstuen Medisinske, kan du bestille en time for konsultasjon.