Diabetes: type 1 og type 2

Diabetes er en medisinsk tilstand der kroppen ikke produserer tilstrekkelig insulin, eller ikke kan bruke insulin effektivt, noe som fører til høye blodsukkernivåer. Det finnes to hovedtyper av diabetes: type 1 og type 2. Her vil vi gi deg en detaljert oversikt over begge typene og hvordan du kan leve med dem.

Type 1 diabetes: Å forstå autoimmun respons

Type 1 diabetes er en autoimmun tilstand der kroppens immunsystem angriper og ødelegger de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen. Dette fører til at kroppen slutter å produsere insulin, noe som krever livslang insulinbehandling.

 

Symptomer på type 1 diabetes:

  • Tørste
  • Hyppig vannlating
  • Vekttap
  • Tretthet
  • Akutt sykdom som kan føre til diabetisk ketoacidose (syreforgiftning)

 

Utredning og diagnose: For å bekrefte diagnose av type 1 diabetes vil leger ofte sjekke for høye blodsukkernivåer og tilstedeværelse av spesifikke autoantistoffer i blodet.

 

Behandling og oppfølging: Personer med type 1 diabetes må ta insulin daglig, enten gjennom injeksjoner eller en insulinpumpe. Det er også viktig å regelmessig overvåke blodsukkernivået og justere insulindosene tilsvarende.

Type 2 diabetes: Livsstil og insulinresistens

Type 2 diabetes er den mest vanlige formen for diabetes. Den er karakterisert ved insulinresistens, der kroppens celler ikke reagerer effektivt på insulin. Over tid kan insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen også bli påvirket.

 

Symptomer på type 2 diabetes:

  • Tørste
  • Hyppig vannlating
  • Tretthet
  • Slapphet

 

Utredning og diagnose: Diagnosen er ofte basert på en blodprøve som måler langtidsblodsukker (HbA1c), som gir et bilde av gjennomsnittlig blodsukkernivå over de siste to til tre månedene.

 

Behandling og oppfølging: Behandling av type 2 diabetes fokuserer ofte på livsstilsendringer som kosthold og fysisk aktivitet. Medisiner kan også være nødvendig for å hjelpe med å kontrollere blodsukkernivået.

Uavhengig av diabetes type, er regelmessige medisinske kontroller avgjørende for å overvåke og styre sykdommen. Dette kan inkludere blodsukkermålinger, øyekontroller, urinprøver, og mer.