Rollen til fastlegen ved skolefravær

Fraværsregler i videregående skole har nylig gjennomgått endringer, noe som har ført til økt interaksjon mellom elever, skoler og fastleger. Denne informasjonen er designet for å hjelpe deg med å forstå rollen til fastlegen i forhold til skolefravær.

Hva er en fastleges oppgave?

Fravær i Videregående skole

Ifølge Forskrift til opplæringslova kan du maks ha 10 % fravær i et fag. Hvis du går over, kan det hende du ikke får karakter i det faget.

 

Når teller ikke fraværet?

 • Noen ganger teller ikke fraværet ditt:
 • Sykdom (må ha brev fra legen)
 • Politisk arbeid eller hjelpearbeid
 • Religiøse høytider, hvis du er medlem av et annet trossamfunn enn Den norske kirke
 • Noen obligatoriske førerkortkurs

 

Hvordan kan fastlegen din hjelpe?

 • Bekreftelse på Sykdom: Hvis du har vært borte fra skolen på grunn av sykdom, kan fastlegen gi en legeerklæring som bekrefter dette. Dette er spesielt viktig hvis fraværet ditt nærmer seg eller går over 10 % grensen.
 • Kroniske Sykdommer: For de som har kroniske helseproblemer, kan fastlegen skrive en erklæring som beskriver hva du kan forvente av fravær i fremtiden.
 • Rådgivning: Fastlegen kan gi deg og dine foreldre råd om hvordan du best kan håndtere helseproblemer mens du er på skolen.

Hvordan fungerer samspillet mellom skoler og fastleger?

 • Skoler kan be om en legeerklæring hvis en elevs fravær overskrider de tillatte grensene. Dette er for å sikre at elever får riktig støtte og at fraværet er berettiget.

 • Fastleger skal opprettholde taushetsplikt. Med mindre eleven gir tillatelse, vil spesifikke medisinske detaljer ikke bli delt med skolen.

Viktige ting å huske:
 • Elever og foreldre bør være proaktive med å informere skolen om helseproblemer som kan påvirke fravær.
 • Hvis en elev vet at de vil være fraværende på grunn av medisinske årsaker, er det lurt å få en legeerklæring på forhånd.
 • Legeerklæringer bør være basert på faktiske medisinske vurderinger, og vi ber elever og foreldre unngå å be om unødvendige legeerklæringer, da dette legger ekstra belastning på fastlegekontorene
 • Husk å ringe eller sende melding til fastlegen din hvis du blir syk og må være hjemme fra skolen. Selv om du kanskje ikke får time med en gang, er det lurt å si ifra tidlig. Dette er fordi legen trenger å vite når du ble syk for å kunne skrive en legeerklæring. Det er vanskelig for legen å skrive en slik erklæring i ettertid uten å ha hatt muligheten til å se deg.