Fedme og overvekt

Millioner av mennesker verden over har i dag utfordringer knyttet til fedme og overvekt. Dette tallet er økende, og i Norge alene kan mer enn halvparten av befolkningen kategoriseres som overvektig.

Fedme betraktes som en alvorlig kronisk sykdom. Tilstanden er kompleks og skyldes en kombinasjon av genetikk, fysiologi, miljøfaktorer, sosiale faktorer, utdanning, og nevrologiske prosesser. Det er viktig å erkjenne at det ikke finnes en enkel årsak eller løsning på disse problemene.

 

Vi oppfordrer våre pasienter med overvekt til å søke vurdering hos en av våre leger.

Definisjon av overvekt og fedme

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) defineres overvekt som en tilstand der kroppsmasseindeksen (KMI) er lik eller høyere enn 25, og en KMI lik eller høyere enn 30 kalles fedme. KMI beregnes ved å dividere kroppsvekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. Fedme oppstår som et resultat av en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk over tid.

Livsstilsendring er essensielt

For å takle problemet med fedme er det viktig å fokusere på varige endringer i livsstilen. Hvilke spesifikke endringer som er nødvendige vil variere fra person til person, og det er avgjørende å forstå årsakene til overvekt og fedme for å kunne gjennomføre en bærekraftig livsstilsendring. Dette innebærer ofte en kombinasjon av endringer i livsstil, kosthold, hensyn til genetikk, og andre sosiale faktorer. Ved å identifisere hvilke faktorer som påvirker din overvekt, kan du oppnå vektreduksjon som reduserer risikoen for sykdommer relatert til fedme.

Helseeffekter av fedme

Fedme øker risikoen for en rekke helseproblemer, inkludert type 2-diabetes, visse typer kreft, søvnapné, leddgikt, og psykiske lidelser som depresjon og lav selvfølelse. I tillegg er tilstanden en risikofaktor for utvikling av metabolsk syndrom, som er en samling av symptomer og risikofaktorer som øker sjansen for hjerte- og karsykdommer. Det inkluderer høyt blodtrykk, høyt blodsukker, høye nivåer av triglyserider, lavt nivå av HDL-kolesterol (det “gode” kolesterolet) og abdominal fedme. Fedme kan også redusere forventet levealder og forverre livskvaliteten. I tillegg opplever millioner av mennesker som lider av fedme og overvekt daglig stigma og intoleranse.

Oppsøk legehjelp

Vi oppfordrer pasienter som har overvekt til å søke vurdering hos en av våre leger. Legen kan gi en helhetlig vurdering av din helse, skreddersydd rådgivning, og gi veiledning om passende behandlingsalternativer. På denne måten kan du få hjelp til å etablere en personlig tilpasset livsstilsplan, og motta nødvendig støtte og oppfølging. I tillegg har vi et tverrfaglig aspekt som du enkelt kan benytte deg av dersom det er ønskelig.

Det er viktig å bruke kunnskapen vår til å endre perspektivet rundt fedme og overvekt. Vi må bekjempe stigmatisering og skape et miljø som fremmer forståelse, medfølelse, og støtte for dem som belastes med disse tilstandene. Ved å jobbe sammen kan vi bryte ned barrierer og legge til rette for en helsefremmende og mer inkluderende fremtid for alle.