Fobier

Fobier kjennetegnes av sterk frykt for spesifikke objekter eller situasjoner, og sterkt ønske om å unngå eller flykte fra objektet hvis man kommer nær det. På denne siden kan du lese mer om hvordan fobier kan påvirke deg, samt hvordan en behandler kan hjelpe deg med å håndtere dine fobier.

Hva er fobier?

De vanligste fobiene er mot insekter, dyr, blod eller sprøyter, høyder og lukkede rom. Historisk sett har mennesket hatt tendens til å utvikle fobier som beskytter mot ting som kan være farlige, for eksempel giftige edderkopper eller slanger. I dagens samfunn har denne evnen til å beskytte oss en noe uheldig konsekvens – at vi kan utvikle fobier også mot ting som ikke er farlige. Fobier er en vanlig tilstand som mange lever fint med. Hvis den fobiske angsten derimot blir så sterk at unngåelsen gjør det vanskelig å leve det livet man ønsker, kan det være nødvendig med behandling.

Hvordan kan terapi hjelpe deg med fobier?

Våre terapeuter tilbyr flere typer behandlinger for fobier. Eksponeringsterapi er vanligst, hvilket innebærer å gradvis utsette seg for den angstvekkende situasjonen, uten å flykte, til man opplever at angsten synker. Målet er å avlære eller redusere angstreaksjonen slik at fobien blir mindre hemmende.

Ved siden av eksponering, handler behandlingen også om å lære om hvilke tanker og antakelser man har om angsten sin og hvordan de bidrar til å opprettholde angsten. To vanlige antakelser er for eksempel “jeg tåler ikke dette” og “dette er farlig for meg”. Slike tanker gir god grunn til å fortsette å unngå det man frykter, hvilket fører til at man også bekrefter for seg selv at antakelsen er sann. Ved å bli bevisst sine irrasjonelle tanker kan det bli tydeligere at man ikke trenger å høre på dem, og det blir da ofte lettere å gå i gang med eksponeringen.

Ofte stile spørsmål

 

  1. Hvorfor har vi fobier? Mennesker har en medfødt evne til å utvikle frykt som en måte å beskytte oss mot fare. Fobier virker beskyttende fordi det får oss til å holde oss unna objektet vi har en fobi mot. De av forfedrene våre som hadde fobier mot farlige objekter, hadde større sjanse for å overleve og videreføre denne funksjonen til neste generasjon.

  2. Hva er forskjellen på angst og fobi? Angst er et generelt begrep som ofte brukes om frykt for ufarlige objekter/situasjoner. Angst er noe vi alle har fra tid til annen. Fobi brukes om angst for en spesifikk situasjon eller objekt. Du har altså angst hvis du har en fobi, men det er ikke sikkert at du har en fobi selv om du har angst.

  3. Er fobier arvelige? Noen personer har lettere for å utvikle fobier enn andre, og mange får samme fobi som foreldrene. Dette skyldes sannsynligvis arv, men i mange tilfeller utvikles fobier også gjennom skremmende erfaringer eller gjennom å observere at andre er svært redde for et objekt. Fobier utvikles som følge av en kombinasjon av arv og miljø.

  4. Er frykt og angst det samme? Frykt og angst er følelser som aktiverer de samme biologiske systemene, og kan kjennes helt likt ut. Biologisk sett er dette samme følelse, men det gir likevel mening å snakke om frykt og angst som ulike ting for å kunne skille mellom nyttig og unyttig frykt. Unyttig frykt er ofte frykt for ting som ikke kan skade oss, da kalles det angst.

  5. Hva hjelper mot fobi? Eksponeringstrening er mest effektivt for å redusere fobisk angst. Det innebærer å trene på å være i den fryktede situasjonen i gradvise steg. Gjentatt trening fører ofte til at fobien blir svakere og etter hvert helt borte.