Førerkort og helsekrav

For deg som skal søke om førerkort er det viktig å være klar over helsekravene som stilles. Majorstuen Medisinske er her for å veilede deg gjennom prosessen, slik at du kan få den nødvendige dokumentasjonen.

Hva innebærer helsekravene for førerkort?

  1. Egenerklæring om helse: Alle søkere må fylle ut en egenerklæring vedrørende sin helse. Denne kan du finne og laste ned her.

  2. Helseattest: Hvis du har en medisinsk tilstand som kan påvirke kjøreevnen, kreves det en helseattest fra lege. Majorstuen Medisinske kan bistå med denne attesten.

  3. Spesifikke krav for ulike grupper: Førerkort i gruppe 2 og 3 krever alltid en helseattest.

 

Legen vil vurdere om du møter helsekravene og gir så en “faglig vurdering” til veimyndighetene. Det er veimyndighetene som avgjør om du får førerkort. Etter legebesøket må du levere helseattesten til en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner, eller vi kan sende helseattesten digitalt. Helseattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres.

Hva med spesifikke helsetilstander?

  1. Diabetes: Risikoen for trafikkulykker er litt høyere for personer med diabetes, spesielt de som bruker medisiner som kan føre til lavt blodsukker.

  2. Medisiner: Beroligende, smertestillende og sovemedisiner kan påvirke kjøreevnen.

  3. Søvn: De med søvnproblemer som søvnapné eller narkolepsi kan være mer utsatt for trafikkulykker.

  4. KOLS: Alvorlige KOLS-pasienter kan være mindre oppmerksomme under kjøring.

  5. Demens: Demens kan påvirke evnen til å kjøre trygt.

  6. Psykisk utviklingshemming: Personer med en utviklingshemming kan ha utfordringer med å kjøre trygt.

  7. Andre sykdommer og tilstander: Legen din vil vurdere om andre helseproblemer, som hjerneslag eller psykiske lidelser, påvirker kjøreevnen.

Etter fylte 80 år: Ved fornyelse av førerkort etter at man har fylt 80 år kreves en helseundersøkelse.

Vi hjelper deg med undersøkelse og utfyllelse av helseattesten til førerkort