Hva du bør vite

Hos Majorstuen Medisinske forstår vi at å navigere i en verden av medisinske resepter kan være forvirrende. Derfor har vi laget denne guiden for å hjelpe deg med å forstå hvordan resepter fungerer og hvordan vår klinikk kan bistå deg.

Hva er en resept?

En resept er ikke bare et papir med medisinens navn. Det er et offisielt dokument utstedt av autorisert helsepersonell – i vårt tilfelle, legene ved Majorstuen Medisinske. Resepten gir pasienten tillatelse til å kjøpe eller få utlevert spesifikke medisiner fra et apotek. Den inneholder viktig informasjon som dosering, bruk og legens kontaktopplysninger.

Hvit vs. blå resept

Du har kanskje hørt om “hvit” og “blå” resept og lurt på forskjellen. Historisk sett refererte disse til fargen på papiret, men i dag er det mer om medisinenes formål:

  • Hvit resept: For kortvarig behandling eller rimelige medisiner hvor du dekker kostnaden selv.
  • Blå resept: For langvarig behandling, vanligvis for kroniske sykdommer.

 

I tillegg har vi i enkelte tilfeller mulighet til å søke HELFO om å få medisiner overført fra hvit til blå resept.

Reseptfornyelse

Er du nesten tom for medisiner? Ved Majorstuen Medisinske kan vi fornye resepten din. Det er viktig å huske at enkelte medikamenter krever en ny vurdering før fornyelse.

Sikkerhet først

Ikke alle medikamenter passer for alle, og enkelte kan være sterkt vanedannende. Av denne grunn utfører vi alltid en nøye vurdering før vi skriver ut resept. Det er viktig å understreke at vi kun i sjeldne tilfeller forskriver A- og B-preparater, som er kjent for å være sterkt vanedannende og avhengighetsskapende. Alle forespørsler om slike medikamenter krever personlig oppmøte på legetime.

Resepter for barn og unge

Foreldre kan via helsenorge.no se oversikten over alle resepter for egne barn under 16 år. Dette gir foreldre en sjanse til å holde øye med barnets medisinske behandling.

Ofte stilte spørsmål

  1. Kan andre hente ut resepten for meg? Ja, men de trenger en fullmakt og ID.
  2. Hvor lenge er resepten gyldig? Generelt ett år, men det varierer.
  3. Må jeg bruke resepten med en gang? Noen resepter, som “vent og se resepter”, har en begrenset levetid.

Vi hjelper deg med dine resepter og foretar en nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle basert på indikasjon og behov.

Har du spørsmål eller behov for assistanse med dine resepter, ta gjerne kontakt med oss.