Innledning
Dette kjøpet av tjenester er regulert av følgende standard salgsvilkår for forbrukerkjøp over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

Avtalen
Avtalen består av disse salgsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Parter
Selger er Majorstuen Medisinske ved CTL Drift AS, Kirkeveien 65A, 0364 Oslo, post@majorstuenmedisinske.no, 23195000, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Pris
Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Betaling
Betalingen skjer umiddelbart etter utført tjeneste via Vipps. Ytterligere detaljer angående betalingsprosedyren vil bli gitt ved bestilling.

 

Levering
Tjenesten anses som levert når den er fullført i henhold til avtalen mellom selger og kjøper.

 

Angrerett
Ettersom tjenesten utføres umiddelbart, er det ingen angrerett for kjøper etter at tjenesten er levert.

 

Retur
Da dette dreier seg om tjenester og ikke fysiske varer, er det ingen returpolicy.

 

Reklamasjonshåndtering
Dersom kjøper mener at tjenesten ikke er levert i henhold til avtalen eller det er feil ved tjenesten, må kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig for en mulig løsning.

 

Konfliktløsning
Eventuelle tvister mellom selger og kjøper skal i første omgang forsøkes løst amikabelt. Dersom dette ikke fører frem, kan tvisten bringes inn for Forbrukerrådet.

 

Databeskyttelse og personvern
All personlig og medisinsk informasjon som samles inn i forbindelse med tjenestene vil bli håndtert i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. For mer informasjon, vennligst se vår personvernerklæring.

 

Endringer i avtalen
Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Eventuelle endringer vil bli kommunisert på vår nettside og/eller via e-post til registrerte brukere.

 

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål eller bekymringer om disse salgsvilkårene, vennligst kontakt oss på post@majorstuenmedisinske.no eller 23195000.