Selvmordstanker og selvmord

Hvis du har selvmordstanker, er det essensielt å forstå at du ikke er alene. Det er mange som ønsker og kan hjelpe deg. Ved å dele dine følelser gir du andre muligheten til å støtte deg.

Råd til deg som har selvmordstanker

Når livet føles uutholdelig, gi noen muligheten til å forstå din situasjon. Å snakke om det kan være det første skrittet mot bedring.

Ta selvmordstanker på alvor

Selvmordstanker kan oppstå når alt føles mørkt og håpløst, ofte i forbindelse med livsbelastninger som samlivsbrudd, konflikter, sykdom, jobbutfordringer, økonomiske problemer eller psykiske lidelser som depresjon. Hvis disse tankene blir overveldende, er det viktig å snakke med noen du stoler på eller søke profesjonell hjelp.

Å snakke om det er å gjøre noe med det

Selv om det kan være utfordrende å diskutere selvmordstanker, er det viktig å huske at å snakke om det er det første skrittet mot å finne løsninger. Ved å åpne opp for andre gir du deg selv muligheten til å få hjelp.

Hvem kan du snakke med?

Det er mange du kan vende deg til, som familiemedlemmer, nære venner, fastleger, helsesykepleiere, lærere, religiøse ledere som prester eller imamer.

Hvordan skaffer du hjelp?

Avhengig av hvor akutt situasjonen er, finnes det flere steder å søke hjelp:

  • Ring 113 ved akutt fare for selvmord.
  • Fastlegen kan gi råd og veiledning.
  • Lokal legevakt på telefon 116 117 for akutte, men ikke livstruende situasjoner.
  • Kommunale tjenester som psykisk helse- og rustjeneste, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, og flere.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner og chat-tjenester:

  • Mental Helse: 116 123
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • For barn og unge: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111, Kors på halsen (drevet av Røde Kors): 800 333 21