Støtteordninger

Ved varige sykdommer kan pasienter få ekstra utgifter som ikke typisk oppstår for friske personer. Hos Majorstuen Medisinske er vi klare til å hjelpe deg å forstå – og navigere i støtteordningene som er tilgjengelige for deg.

Grunnstønad

Støtte fra NAV for ekstrautgifter:

  • Tekniske hjelpemidler: Stønad til strømutgifter for elektriske hjelpemidler som senger, rullestoler, batterier til høreapparater, cochlea implantat og trygghetsalarm.
  • Transport: Stønad for ekstrautgifter til transport eller bil drift pga. medisinske forhold.
  • Førerhund: Stønad for godkjente førerhunder.
  • Spesialdiett: Stønad for nødvendige spesialdietter basert på spesialistdiagnose. Merk: Melkeintoleranse og laktoseintoleranse gir ikke rett til stønad.
  • Klær og sengetøy: Stønad for ekstra slitasje eller hyppig vasking pga. medisinske forhold. Barn med hyperkinetiske forstyrrelser, som ADHD med hyperaktivitet, kan få stønad for klesslitasje.
  • Servicehund: Stønad for godkjente servicehunder.

For mer detaljert informasjon, besøk NAV

Hjelpestønad

Hjelpestønad er rettet mot de som har et særlig behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom. Denne stønaden skal:

  • Kompensere for utgifter.
  • Muliggjøre innhenting av privat hjelp.

Dette kan dekke hjelp til personlig stell, spising, tilsyn for å unngå fall og anfall, stimulering, opplæring og trening. Stønaden er ment å komplettere, ikke erstatte, offentlige hjelpeordninger.

Din legeerklæring ved Majorstuen Medisinske

Vi utsteder legeattester og erklæringer etter ønske eller oppfordring fra pasienten. Vær oppmerksom på at egne priser gjelder for disse tjenestene.

Ved søknad om disse støtteordningene, vil våre leger ved Majorstuen Medisinske kunne hjelpe med nødvendige legeerklæringer som beskriver og vurderer din helsetilstand, varigheten av tilstanden, nødvendig tilsyn og pleie, samt en vurdering av din funksjonsevne og dine behov.

For mer informasjon om regelverket for hjelpestønad, besøk folketrygdloven