Sykemelding

Vi forstår viktigheten av korrekt sykemeldingsprosess for våre pasienter. Her er hva du trenger å vite om sykemelding og hvordan vår klinikk kan hjelpe deg.

Hva er en sykemelding?

En sykemelding er en vurdering utført av en lege, manuellterapeut, eller kiropraktor når medisinske grunner hindrer deg fra å være til stede på jobben. Sykemeldinger kan være kortsiktige eller langvarige, avhengig av sykdommens varighet og alvorlighetsgrad.

NAV krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør, og funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger. Alle som skal ha sykemelding må inn på time til sin fastlege.

Hvordan får man en sykemelding

Våre leger ved Majorstuen Medisinske kan skrive ut sykemeldinger, men i mange tilfeller krever dette en fysisk undersøkelse. Sykemelding over lengre perioder vil også kreve tett oppfølging av legen ved vår klinikk.

Kan man få sykemelding over video samtale?

Fra 1. juli 2023 kan fastleger sykmelde pasienter via e-konsultasjon som en fast ordning.

Unntak fra regelverket

  • Legen må kjenne pasienten og diagnosen.
  • Legen må være sikker på at pasienten ikke trenger en fysisk undersøkelse for å vurdere arbeidsevnen.
  • E-konsultasjonen må være faglig forsvarlig.
  • Hvis du trenger en sykemelding uten å møte legen ansikt til ansikt, kan det også ordnes ved spesielle tilfeller, som ved smittsomme sykdommer.
  • Det finnes også en ordning for sykemelding for enkelte behandlingsdager, men den har spesielle regler. For eksempel kan den kun brukes en dag i uken, og bare hvis hele dagen går med til behandling.
  • Husk at sykemeldinger stort sett skal gis fra den dagen du møter legen. I noen tilfeller kan sykmeldinger tilbakedateres, men det er strenge regler for dette.

Hva er en egenmelding?

For å ha rett til å benytte egenmelding må du har vært ansatt i mer enn 2 måneder. Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet, kan du imidlertid bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forutfor sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. For mer informasjon, se NAVs nettsider.

Tilbakedatering av sykemelding

Tilbakedatering av sykemelding er ikke tillatt, med unntak av helt spesielle situasjoner der tilstanden har vært slik at den syke ikke har kunnet ta kontakt med lege grunnet sykdommens tilstand. Det er derfor viktig at pasienter som mener de trenger sykemelding, tar kontakt med kontoret fra første dag det er behov for dette. Sykemelding pr telefon skal normalt følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

Ved Majorstuen Medisinske er vi dedikert til å bistå deg gjennom sykemeldingsprosessen. Vi har et team av erfarne leger som forstår de norske lovene og reglene rundt sykemeldinger. Vårt hovedmål er å støtte deg i denne tiden og sikre at du får den hjelpen du trenger.