Tilleggsstipend for studenter med nedsatt funksjonsevne

Dersom du har nedsatt funksjonsevne og kan ikke jobbe ved siden av studiene, kan du søke om tilleggsstipend. Stipendet beløper seg til 4,280 kroner per måned. Det forventes at du er i stand til å studere, men arbeid ved siden av vil påvirke studieprogresjonen din betydelig.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Din fastlege spiller en kritisk rolle i denne søknaden. Det er fastlegen som må bekrefte, gjennom en medisinsk vurdering at du ikke kan jobbe ved siden av studiene på grunn av din helsetilstand. Denne attesten fra fastlegen vil være avgjørende for din søknad om tilleggsstipend.

Har du spørsmål eller behov for assistanse med dine behov for attester, ta gjerne kontakt med oss.