Tvangslidelse (OCD) - Forståelse og behandling

Tvangslidelse, ofte referert til som OCD (obsessive compulsive disorder), er en angstlidelse preget av tvangstanker og tvangshandlinger. Selv om mange kan oppleve slike tanker og handlinger sporadisk, kan de for individer med OCD være så overveldende at de påvirker dagliglivet betydelig.

Hva er tvangslidelse (OCD)?

Ved OCD har man tvangstanker – uønskede, påtrengende tanker eller bilder – og tvangshandlinger, som er gjentakende handlinger utført for å lindre ubehaget forårsaket av disse tankene. Disse kan variere fra frykt for smitte til behovet for perfekt symmetri.

Årsaker og utbredelse av OCD

Selv om det av og til er vanlig å oppleve tvangstanker og tvangshandlinger, kan vedvarende symptomer indikere OCD. Mellom 1-3% av befolkningen lider av denne lidelsen. Årsakene er fortsatt under forskning, men det antas å være en blanding av genetikk, miljø og biologi.

Behandling av OCD ved Majorstuen Medisinske

Eksponering og responsprevensjon (ERP) er en anerkjent behandlingsmetode for OCD. Ved Majorstuen Medisinske, tilbyr vi denne behandlingsformen, som fokuserer på å forstå OCD og redusere symptomer gjennom systematisk eksponering og responsprevensjon. Medisinsk behandling kan også vurderes, men ERP er ofte førstevalget.

Tvangstanker er ikke farlige, men kan skape angst. De er symptomer på OCD, men ikke alle med tvangstanker har nødvendigvis OCD. Med riktig behandling, som den vi tilbyr ved Majorstuen Medisinske, kan mange oppleve betydelig lindring eller eliminering av symptomer.