Hva er ultralyd?

Ultralyd benytter høgfrekvente lydbølger for å produsere bilder av kroppens indre strukturer. Denne teknologien er sammenlignbar med et ekkolodd, hvor lydbølger sendes inn i kroppen og reflekteres tilbake for å skape bilder på en ultralydmaskin. Disse bildene hjelper leger i diagnostisering, behandlingsvurderinger, og overvåking av ulike helseforhold. Ultralyd er trygt, strålingsfritt og forårsaker ingen skade.

Vi har enkel ultralyd på kontoret og legen vil vurdere behov for henvisning videre til spesialisert røntgeninstitutt ved behov. 

Hvorfor og når trenger du en ultralydundersøkelse?

Ultralydundersøkelse kan være nødvendig for å stille diagnoser, vurdere sykdomsforløp, eller sjekke effekten av en behandling. Dette kan være relatert til graviditet, vurdering av livmor og eggstokker, eller andre medisinske tilstander.

Forberedelser før en ultralydundersøkelse

Forberedelsene til en ultralydundersøkelse varierer basert på det området som skal undersøkes. For eksempel, for undersøkelser av mageregionen, bør man faste de siste fire timene. Ved undersøkelse av urinblæren, er det viktig å møte med en full blære. Alle nødvendige forberedelser vil bli informert om i forkant, enten via innkalling eller ved avdelingen.

Hvordan utføres en ultralydundersøkelse?

Undersøkelsen er enkel og smertefri. Pasienten ligger på en benk og det aktuelle området av kroppen blir avdekket. En gelé blir påført for å forbedre kontakten mellom huden og ultralydhodet. Ultralydhodet blir så flyttet over det aktuelle området for å fange opp bilder. Avhengig av hva som undersøkes, kan noen ganger et lett press bli påført, men dette skal ikke medføre smerte.

Etter undersøkelsen vil bildene bli analysert av en lege. Denne legen vil notere funnene i din journal. Som regel vil pasienten motta resultatene fra den legen som henviste dem til undersøkelsen. For pasienter innlagt på sykehus, er det vanlig å motta svar den påfølgende dagen.