Smittsom hjernehinnebetennelse: hvorfor ungdom bør vurdere vaksinasjon

I Norge er antallet tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse lavt. Likevel er ungdom i alderen 16–19 år spesielt utsatt for denne alvorlige sykdommen. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i denne alderen vurderer å vaksinere seg mot sykdommen.

Hvorfor er ungdom mer utsatt?

Ungdomsårene er kjent for tett sosialt samvær, festing, og andre atferder som kan øke risikoen for smitte. For eksempel kan deling av flasker, sigaretter, og eksponering for røyk øke sannsynligheten for overføring av bakterien. Spesielle arrangementer som russefeiring, festivaler, og idrettssamlinger gir også en høyere risiko for smittespredning blant ungdom.

Hva er meningokokksykdom?

Meningokokksykdom, ofte kalt smittsom hjernehinnebetennelse, er en bakterieinfeksjon som kan føre til alvorlige helsekomplikasjoner. Selv om få personer som bærer bakterien blir syke, kan de fortsatt overføre den til andre. Sykdommen utvikler seg raskt, med en dødelighet på rundt 10%.

Vaksinasjon: din beste beskyttelse

Det finnes to hovedtyper vaksine mot meningokokksykdom. Den første beskytter mot meningokokk gruppe A, C, W, og Y, mens den andre er spesifikk for meningokokk gruppe B. For maksimal beskyttelse anbefales det å vaksinere seg med begge vaksinetypene.

Pris og Tilgjengelighet

Mens noen kommuner tilbyr gratis vaksinasjon til ungdom, kan andre kreve en egenandel. Gjennomsnittlig kostnad for vaksinen varierer, men ligger typisk mellom 400 kr og 1000 kr per dose. Vaksinasjon kan utføres hos fastlegen, eller gjennom skolehelsetjenesten.

Ungdomsårene er en tid for vekst, utforskning, og sosialisering. Men med disse opplevelsene kommer også risiko. Ved å vaksinere deg mot meningokokksykdom kan du beskytte deg selv og de rundt deg fra en potensielt livstruende sykdom. Hvis du er i alderen 16–19 år, snakk med legen din i dag om fordelene ved vaksinasjon.